Teknisk information

Den tekniska stabiliteten

Alla våra tjänster skall genomgående ha samma tekniska stabilitet. Vi bygger noggrant upp arkitektur och infrastruktur som möjliggör redundans i flera led. Vi bygger övervakning, larmhantering och snabb felavhjälpning. Som ett resultat av ett hängivet arbete har vår driftsäkerhet under de senaste åren varit extremt hög.

Stabilitet och framgång är ingen slump, utan resultatet av ett enträget fokus på kvalitet. Vi skyndar långsamt för att säkerställa att kvalitet och stabilitet alltid hänger med.

Vi publicerar vårt tekniska bokslut för att redogöra för våra tillgänglighetssiffror. Läs mer i Tekniskt bokslut.

Det här med MMS ...

För de flesta mobiltelefoner finns nödvändiga inställningar förinställda från tillverkaren. Om det ändå inte fungerar att ta emot MMS kan du behöva kontrollera några inställningar, då ska du använda vår Snabbguide. Snabbguiden ger tips till Android, iOS samt Övriga mobiltelefoner och operativsystem.

Driftkarta

Den här sidan visar täckning och driftstörningar i mobilnätet. Varje driftstörning är kopplad till en geografisk position.