Projektledning

Varför behövs projektledning?

Vi tillhandahåller egna projektledare som fokuserar på att anpassa er valda kommunikationslösning – för att nå bästa möjliga resultat. Det kan exempelvis handla om effektivitet, ökad svarsfrekvens eller kostnadsbesparing.

Våra projektledare hjälper till att konfigurera och anpassa hela tjänsten. En anpassad implementation innebär att vi ibland frångår standardvärden och säkerställer att alla behov blir tillgodosedda. Vi tror inte att varje företag har samma unika behov – för att lösa det har vi noggranna projektledare som systematiskt skräddarsyr lösningen. 

Hur jobbar vi med projektledning?

För att nå bästa resultat brukar vi jobba enligt följande:

  • Workshop på plats
  • Avstämningsmöten per telefon/webb/på plats
  • Kundunik dokumentation
  • Kundanpassad utbildning
  • Driftstöd på plats vid driftsättning
  • Uppföljningsmöten

Utbildning är a och o

Vi erbjuder alla kunder anpassade utbildningar enligt de önskemål och behov som finns, både på plats och via webb.

Exempel på utbildning:

  • Introduktionsutbildning
  • Telefonistutbildning
  • Administrationsutbildning
  • Callcenterutbildning

Det här med kommunikationspolicy ...

En kommunikationspolicy blir ett allt viktigare verktyg i organisationer idag. Det kan bland annat vara ett viktigt verktyg för att hela kedjan från inköp av hårdvara till anpassningar på ett abonnemang ska fungera.
En kommunikationspolicy som är utformad på ett korrekt sätt resulterar i ökad tillgänglighet och sänkta kostnader. Det är också ett internt hjälpmedel – såväl för ledning som för medarbetare.

Behöver du hjälp med en kommunikationspolicy kan vi tillsammans ta fram ett underlag.