Nya regler inom EU

Nya regler inom EU

I linje med nya EU-direktiv kommer nya regler att börja gälla, med start den 15:e juni 2017. Vi har tagit fram en kort och koncist förklaring hur detta påverkar. Följande gäller för iCentrex kunder:

  • Kunden har samma prisbild för hela EU plus EES-länder (framgent kallat regionen) som denne har inom Sverige.
  • Även mobildata nyttjas på samma sätt för hela regionen som det gör idag i Sverige.
  • Har du fastpris på samtalstrafik? Då gäller det för hela regionen.
  • Har ni löpande trafikprislista? Då skiljer sig trafikprislistan om din mobil är integrerad (MEX) eller ej. En mobil kan ej vara integrerad utanför Sverige.
  • En användare får inte vara utomlands längre än 4 månader, då stängs abonnemanget av. Huvuddelen av sin trafik under ett år ska vara i sitt hemland.

 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.