Nordic coverage

En nordisk tjänsteleverantör av kommunikation

Våra viktigaste samarbetspartners har varit våra grannländer sedan handeln tog fart – och så är det fortfarande. Majoriteten av företag som börjar med export eller växer till en ny marknad startar med något av sina grannländer. Därför väljer vi att vidga vår marknad till våra nordiska grannländer.

iCentrex kan idag erbjuda flera av våra affärsområden för hela Norden – med lokalt språk. I Sverige och Danmark erbjuder vi fullt integrerade mobila tjänster och inom en snar framtid erbjuder vi även dessa i både Norge och i Finland.

Nästa hållplats: Europa

Vi erbjuder flertalet tjänster i hela Europa. Idag kan tjänsterna levereras på engelska – och kan som tillval översättas till önskat språk.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda en tjänst för företagskommunikation där våra kunder kan inkludera hela sin koncern – oavsett var ni har era kontor. Vi kan idag erbjuda fasttelefoni i 68 olika länder.  På ett flertal av dessa kan vi även erbjuda IP-baserade mobilnummer som vi sömlöst inkluderar i vår tjänst.

Vi hjälper er att skräddarsy den lösning som er företag behöver – kontakta oss så berättar vi mer.