iCentrex 3.5.0

Ny uppdatering ute för samtliga klienter med många efterlängtade funktioner och förbättringar. Installeras automatiskt genom att godkänna uppdatering i befintlig applikation.

Ladda ner uppdaterade snabbguider för iOS, Andriod v6-7 och Andriod v8 uppåt.

Uppdaterade snabbguider

Om ni upplever problem eller behöver hjälp i samband med uppdateringen, kontakta iCentrex Kundcenter.

Nya funktioner

Stöd för Jabras trådlösa headset

 • Svara och lägg på direkt på headset med installerade applikationer för Windows och Mac
 • Höja och sänka volymen med headset
 • Tysta ljudet direkt från headset

Förmedla samtal

 • Val att avisera samtal före samtal kopplas över.
  Stödet gäller på samtliga plattformar (Windows och Mac, webb via app.icentrex.com, iOS och Android.

Ny typ av chattkanal

 • Enkelriktad, man väljer vem eller vilka som skall ha skrivmöjlighet i kanalen

Konferens

 • Möjlighet till video och skärmdelning samtidigt
 • Förbättrat användargränssnitt för konferenser

Avancerade samtalsfunktioner

 • Möjlighet att aktivera autosvar av inkommande samtal

Ny hantering för att ringa samtal

 • Ringdialogen har ändrats och finns nu under samlad samtalsdialog. Här hanteras snabbsamtal, flerpartssamtal och anslutning till konferens via kod, se snabbguide.

Förbättringar och mindre ändringar

 • Söka via sökord i kopplingsläge
 • Alla chattkanaler har inmatningsfältet längst ner
 • Chattkanaler har nu möjlighet till rubrik
 • Omarbetad design för personlig meny
 • Ny meny under kugghjul för personliga inställningar för tydligare hantering
 • Stöd för att klistra in bilder i chatt
 • Nya omslagsbilder för personliga kontaktkort
 • Ny design på adressboken
 • Omarbetad samtalsdialog vid inkommande samtal
 • Omarbetad flytande meny (gröna plusknappen) Telefonluren är borttagen och ordningen på knapparna har ändrats för att snabbare nå de vanligaste funktionerna.
 • Nya snabbkommandon för att utföra ringdialoger
 • Ny design på tidigare kryssrutor är på/av skjutknappar
 • Ny design på samtalsinställningar
 • Externa kontakter från Exchange, Office 365 och Gmail har tydligare utseende med röd/blå avatar och omslagsfoto
 • Förbättringar för Kö Premium gällande linjestatus och hänvisningar samt Callback.