Finansiell information

Det finansiella välmåendet

Den finansiella tillväxten säger mycket om hur ett företag mår. Vi tror på transparens och väljer därför att publicera vår finansiella information.

För djupare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Kort historik

Vår resa började 2005 då grundarna för iCentrex startade sin resa. Redan från början har kvalitet och stabilitet varit två grundbultar i företaget. Vi var redan då övertygade om att kommunikationen är a och o i ett företag. Därför är också kvalitet och pålitlighet något som måste genomsyra allt vi gör. Vi väljer de mest pålitliga samarbetspartner som delar vår vision.

Vi skyndar långsamt – för vi tror att kvalité kräver noggrant arbete och ett stort engagemang.

Mer om iCentrex

Ägarstruktur

iCentrex Sweden ägs i huvuddel (95 %) av iCentrex AB. iCentrex AB ägs av Björn Palm och Samuel Beckstrand.

En illustration över det finansiella välmåendet

Grafen nedan illustrerar vår historiska utveckling och budget för 2017.

Den visar också att vi skyndar långsamt. Vi växer med kvalitet och alltid med kunden i fokus.

Arkiv – Årsredovisningar