Contact center

Genom vilken kanal kommunicerar du med era kunder?

Varför ett contact center?

  • Automatiskt styra kunden till rätt information – utan att belasta dina egna agenter ger betydelsefulla kostnadsbesparingar
  • Skräddarsy era svarsalternativ
  • Statistikrapporter visar på alla kundinteraktioner, oavsett vilken kanal kunden använt
  • Fungerar från vilken enhet som passar medarbetaren