Teknisk information

Driftinformation

2017 06 15: Under natten drabbades iCentrex av en driftstörning. Det kan förekomma sporadiska störningar i nätet vilket vi arbetar med att åtgärda.

Driftkarta

Den här sidan visar täckning och driftstörningar i mobilnätet. Varje driftstörning är kopplad till en geografisk position.

Den tekniska stabiliteten

Alla våra tjänster skall genomgående ha samma tekniska stabilitet. Vi bygger noggrant upp arkitektur och infrastruktur som möjliggör redundans i flera led. Vi bygger övervakning, larmhantering och snabb felavhjälpning. Som ett resultat av ett hängivet arbete har vår driftsäkerhet under de senaste åren varit extremt hög.

Stabilitet och framgång är ingen slump, utan resultatet av ett enträget fokus på kvalitet. Vi skyndar långsamt för att säkerställa att kvalitet och stabilitet alltid hänger med.

Vi publicerar vårt tekniska bokslut för att redogöra för våra tillgänglighetssiffror. Läs mer i Tekniskt bokslut.